Tájékoztató a 2018/2019. tanévi központi írásbeli vizsgáinak lebonyolításáról

Az írásbeli vizsga időpontja: 2019. január 19. (szombat) 1000 órától.

Helyszíne: Budakeszi Nagy Sándor József Gimnázium, Budakeszi, Széchenyi utca 94.

Tudnivalók:

 1. A központi írásbeli vizsgán megjelenő tanuló feltétlenül hozzon magával fényképes, személyi azonosításra alkalmas okiratot (diákigazolvány, személyigazolvány, útlevél).
 2. Az írásbeli vizsga során a dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni.
 3. A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható.
 4. A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható. Azok a tanulók, akik Pedagógiai Szakszolgálati véleménnyel megalapozott igazgatói határozat alapján, a matematika vizsgán használhatnak zsebszámológépet, hozzák magukkal a sajátjukat.
 5. A vizsga közben a vizsgázók egymást nem zavarhatják, nem segíthetik, rajzeszközeiket nem cserélgethetik egymással.
 6. A vizsga 2x45 percet vesz igénybe. (időhosszabbítás esetén 2x55 perc) A két feladatlap kitöltése között 15 perc szünet lesz. Először a magyar nyelvi, majd a matematikai feladatlapot oldják meg a tanulók.

Az írásbeli vizsga időbeli ütemezése:

 • 930-1000: Gyülekező, a tanulók elfoglalják helyeiket a kijelölt teremben. (A beosztás az aulában lesz kifüggesztve).
 • 945-1000: A felügyelőtanár az igazolványok alapján azonosítja a vizsgázókat, segít az ülésrend kialakításában, aláíratja a jelenléti ívet, tájékoztatja a vizsgázókat arról, hogy mikor és hol tekinthetők meg az értékelt dolgozatok.
 • 1000: A felügyelő tanár felhívja a tanulók figyelmét arra, hogy tollal dolgozzanak, és az azonosításhoz szükséges adatokat (tanuló neve, születési ideje) írják fel a feladatlapra.
 • 1000-1045: A magyar nyelvi feladatlap kitöltése.
 • 1045: A felügyelő tanár beszedi a magyar nyelvi dolgozatokat.
 • 1045-1100: Szünet a felvételiző diákok számára.
 • 1100: A felügyelő tanár felhívja a tanulók figyelmét arra, hogy a dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni, és az azonosításhoz szükséges adatokat (tanuló neve, születési ideje) írják fel a feladatlapra.
 • 1100-1145: A matematika feladatlap kitöltése.
 • 1145: A felügyelő tanár beszedi a matematika dolgozatokat.

Megtekintés: Az értékelt dolgozatokat 2019. január 25. péntek  0800 – 1600 óra között lehet megtekinteni az iskolában. A dolgozatról kézzel, vagy elektronikus úton másolat készíthető. (fénykép, térítés ellenében fénymásolat)

Jogorvoslat: 2019. január 28. 1600-ig –kizárólag az útmutatótól eltérő értékelés esetén- írásban észrevétel tehető az iskola igazgatójához címezve. Előtte lehetőség van a szóbeli egyeztetésre. Ha az észrevételt tevő az iskola válasza után is fenntartja korábbi észrevételét, három napon belül, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 38.§ (9) bekezdése szerint fellebbezést nyújthat be az OH-nak címezve az iskola igazgatójához. Az OH elbírálja a fellebbezést, és kiértesíti az érintetteket.

A felvételi eredményét közlő értékelő lapot az iskola a 2019. január 25-én, a megtekintéskor átadja a vizsgázónak vagy szülőjének (két tanú által hitelesített, írásos meghatalmazás alapján az értékelő lapot más is átveheti). Az át nem vett értékelő lapokat az iskola postázza a tanuló lakcímére.

A felvételi vizsga feladatlapjai és javítási - értékelési útmutatói 2019. január 19-én 1300 órától a www.oktatas.hu honlapon megtekinthetők.

JSN Mico template designed by JoomlaShine.com